Plastová okna

okno sil-klasik

PLASTOVÁ OKNA SIL CLASSIC
Základní nejlevnější typ okna, osazený dvojsklem 4/16AR/4TM vhodný pro méně namáhané provozy, např. sklepní okna, půdní okna, okna společných prostor. Součinitel tepelné prostupnosti U=1,1. Je možné také osadit trojsklem 4/12AR/4/12AR/4TM, kdy U=0,7.

 

 


okno sil-strong

PLASTOVÁ OKNA SIL STRONG
Nejpoužívanější typ okna, pro veškeré běžné použití, který je možno osadit dvojsklem nebo trojsklem až do rozměru 4/18AR/4/18AR/4TM s U=0,5.

 

 

 


okno pro-light

PLASTOVÁ OKNA PRO LIGHT
Nejnovější typ oken, kde snížením výšky rámu, při zachování všech vlastností, došlo k většímu prostupu světla do místnosti. Možno opět osadit dvojsklem nebo trojsklem až do rozměru 4/18AR/4/18AR/4TM s U=0,5.